W dniu 31.03.2015r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Buczka 3 i 5 wybrał wykonawcę na „Modernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Buczka 3 i 5 w Krupskim Młynie” firmę :
Zakład Budowlany Pabud Paweł Piwowarczyk ul. Krasickiego 3, 42-693 Krupski Młyn.
Pozostałym wykonawcom dziękujemy za złożenie ofert.Zapytanie Ofertowe
„Modernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Buczka 3 i 5 w Krupskim Młynie”