Ustawa o własności lokali

 

 Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości