Oświadczenie o liczbie osób - wywóz nieczystości

 

 

 

 
Pełnomocnictwo do reprezentowania na zebraniu