Przedsiębiorstwo PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie zostało powołane w maju 1998 roku. Wspólnikami założycielami przedsiębiorstwa są:

 • Gmina Krupski Młyn,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Tarnowskich Górach,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,


Przedsiębiorstwo PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. prowadzi działalność na obszarze Gminy Krupski Młyn.
Podstawą inicjatywy utworzenia przez Gminę Krupski Młyn, Przedsiębiorstwa w 1998r. był obowiązek realizacji zadań własnych gminy.

Misja Spółki.
„Misją Przedsiębiorstwa „CIEPŁOGAZ” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krupskim Młynie jest efektywne i racjonalne zaspokajanie potrzeb społeczeństwa Gminy Krupski Młyn w zakresie dostaw ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum emisji zanieczyszczeń do powietrza”

Przedmiot i cel działalności Spółki.
Przedmiotem podstawowej działalności Przedsiębiorstwa jest wytwarzanie, przesyłanie oraz dystrybucja ciepła.
Spółka prowadzi także działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami w 21 wspólnotach mieszkaniowych.

Zakres działalności Przedsiębiorstwa PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie obejmuje:

 • Dostarczanie ciepła do budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Krupski Młyn,
 • Serwisowanie posiadanych kotłowni gazowych,
 • Ochrona środowiska naturalnego przez ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza,
 • Eksploatacja sieci ciepłowniczych
 • Zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi
 • Utrzymanie czystości w zarządzanych obiektach,
 • Utrzymanie terenów zielonych i zimowego odśnieżania,
 • Prowadzenie pełnych rozliczeń ciepła, wody, cwu nieczystości płynnych i stałych z odbiorcami oraz rozliczeń ciepła w poszczególnych lokalach w zarządzanych wspólnotach,
PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. dostarcza ciepło z kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn:
1) Kotłownia gazowo-olejowa Viessmann przy ulicy Tarnogórskiej dostarcza ciepło do 34 budynków wielorodzinnych za pośrednictwem sieci o łącznej długości 2022 m.
2) Kotłownia gazowo-olejowa Viessmann przy ulicy Leśmiana w Krupskim Młynie dostarcza ciepło do 23 budynków wielorodzinnych za pośrednictwem sieci o łącznej długości 2544 m.

Przedsiębiorstwo eksploatuje także 9 lokalnych kotłowni gazowych o mocy od 100 do 200 kW oraz prowadzi pełną obsługę kotłowni węglowej o mocy 100 kW