Usługi dodatkowe:

  • Przeglądy gazowe w budynkach i lokalach mieszkalnych,

  • Serwis kotłowni gazowych i olejowych, analiza spalin i optymalizacja procesu spalania,

  • Naprawy, remonty kotłów gazowych, olejowych, palników, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki

  • Wodne i centralnego ogrzewania